© 2012 abckidsnursery.com All Rights Reserved
Custom Search
หน้าแรก.

รุ้จักเรา.

กิจกรรมดีๆ.

เสียงติชม.

นโยบาย/สวัสดิการ.

ระเบียบการ/สมัคร.

คณะผู้บริหาร.

บัณฑิตน้อย.

โลกของเด็ก.

เหตุการณ์ทั่วไป.

ด้านการศึกษา.

ภาพน่ารัก.

ระบบวงจรปิด.

ติดต่อเรา.

รับสมัคร

●รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน และ AU PAIR THAILAND

รับสมัคร ครูปฐมวัย หญิง

สอบถามรายละเอียดได้ที่
อ.ไพรัตน์ 085-123-0331

250/183 ม.กฤษดานคร 30 เลคแอนด์ซิตี้ (ซ.2) ซ.บางปลา 18

ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

โทร : 085-123- 0331,089- 699-6773

        : 02-752-3240

 

http://bbbnursery.com/

สถานรับเลี้ยง และ
พัฒนาทักษะเด็กเล็ก

บอสส์บุ๋น เบบี้โฮม

แอนด์ เนิร์สเซอรี่

อาจารย์รัตนาพร ทัศนียกุล

ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย/ที่ปรึกษา สถานรับเลี้ยง

ประสบการณ์ : ครูอนุบาล 35 ปี

ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับ เลี้ยงฯ

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสุขภาพ

ประสบการณ์ : ทำงานโรง พยาบาล 15 ปี

ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงฯ

ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ...

คลิกภาพเล็กเพื่อดูภาพขยาย

         บอสส์บุ๋น เนอร์สเซอรี่ เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพที่สุด มีนักจิต

วิทยาและพัฒนาการเด็กปฐมวัยคอยให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการดูแลเด็ก ซึ่งเรา

ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้ในแต่ละวันไม่ซ้ำกัน

         บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่ (Boss & Boon Nursery) เป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก  และจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และรับดูแลเด็ก

หลังเลิกเรียน

 

      

 

 

 

 

          ทาง เนอสเซอรี่ ยังมีของเล่นเสริมพัฒนาการหนังสือนิทาน  และสื่อการสอน

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการดูแลเด็กที่เราคัดสรร

มาสำหรับบุตรหลานของท่านโดยเฉพาะ

          ด้วยหน้าที่รับผิดชอบ ทาง เนอสเซอรี่ จะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีที่สุด ให้เด็กได้เจริญเติบโตด้านอารมณ์ที่ดีสมวัยของเด็ก แต่หน้าที่ดูแลเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

ทางเนอสเซอรี่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เด็กยังคงต้องการความรักและความอบอุ่นจาก

ทางครอบครัวเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยชี้นำให้เด็กมีความสุขได้ทุกสถานที่

          ทาง เนอสเซอรี่ ยังได้ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระบบ 9 กล้อง ที่

ทันสมัยในการดูแลเด็ก ผู้ปกครองสามารถดูบุตรหลานของท่านระหว่างทำกิจกรรมที่ Boss & Boon Nursery ได้ตลอดเวลา เป็นแนวคิดของผู้บริหารที่ต้องการให้คุณพ่อคุณ

แม่ สบายใจ และสร้างจิตสำนึกรักลูกที่มีหน้าที่ร่วมกันระหว่างทางบ้านกับ เนอสเซอรี่ ถึงแม้ว่าท่านจะมีงานมากแค่ไหน ก็คงอยากที่จะรู้ว่าลูกรักของท่านกำลังทำอะไรอยู่

และมีสังคมระหว่างเพื่อนแบบไหน

 

 

 

 

 

          บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่ มิได้เป็นเพียงสถานที่รับเลี้ยงเด็กเพื่อแบ่งเบาภาระ

ของผู้ปกครองเท่านั้น แต่ยังเป็นบ้านที่ 2 ที่เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ปลอดภัย เหมือนอยู่บ้านของตนเอง พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะ ด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย

        เด็กปฐมวัยมีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว เป็นวัยที่

กำลังอยากรู้อยากเห็น, ช่างเจรจาซักถาม, ช่างสงสัย จึงจำเป็นที่ผู้เกียวข้องกับเด็ก

ต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็ก ตามความต้องการของเด็กโดยที่เด็ก

มีความสุขกับกิจกรรมและก้าวหน้าในทางพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย, อารมณ์

จิตใจ, สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มที่ด้วย

          การเล่นในวัยเด็กเป็นสิ่งที่ดีและมีความสำคัญต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย,  ด้านอารมณ์–จิตใจ, ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองและ

การเรียนรู้ของเด็กพัฒนาอย่างสูงสุด สถานรับเลี้ยงเด็ก บอสส์บุ๋น เนอร์สเซอรี่

( Boss & Boon nursery ) ของเราเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่ดีที่สุด มีคุณภาพและมี

มาตรฐานโดยการออกแบบไว้สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่มีความหลากหลายจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละอย่างสูง สุด โดยพัฒนาการใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล

         จากประสบการณ์การศึกษาด้านบริหาร สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

เด็กวัยก่อนเรียนโดยตรง, ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน Nursery ในเครือ, ประสบ

การณ์จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย, ประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมากับ

กลุ่มอาสา 7 ปีด้านเลขานุการแพทย์ที่เคยร่วมหน่วยออกดูพฤติกรรมเด็กและชุมชน รวมทั้งประสบการณ์จากโรงเรียนอนุบาลและสถาบันกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ส่งลูก

เข้าเรียน ทำให้เราพร้อมแล้วที่จะทำเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเด็กๆ

         สถานรับเลี้ยงเด็ก บอสส์บุ๋น เนอร์สเซอรี่ ( Boss & Boon nursery ) มุ่งเน้น

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และสมองสำหรับเด็กตั้งแต่วัยทารกแรกเกิด  วัย

เตาะแตะ และเด็กวัยก่อนเข้าเรียน เพราะเราเชื่อว่าพัฒนาการที่ดี ความฉลาดรอบด้าน

ของเด็กในแต่ละช่วงวัย คุณพ่อคุณแม่และสถานรับเลี้ยงเด็กสามารถออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ด้วยความรู้ ความรัก และความเข้าใจ จากความร่วมมือกันระหว่างทางบ้านและสถานรับเลี้ยงเด็กที่มี

คุณภาพของเรา

         เราได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์มาช่วยออกแบบ

จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการสำหรับ บอสส์บุ๋นเนอร์สเซอรี่ โดยเฉพาะ ดำเนินการสอน

โดยครูปฐมวัย เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัยและเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมโดยรวม ผู้

ปกครองจะได้รับทราบผลการประเมินการสอนทุกสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงประสบการณ์และ

ความก้าวหน้าในด้านต่างๆที่เด็กของท่านได้รับ เรายังแนบภาพเด็กของท่านไปพร้อม

กันด้วยอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นที่ระลึกและสร้างความประทับใจให้กับครอบครัว

         โอกาสดีของหนูๆ เราพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเด็ก บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่

ทุกคน เราใช้สื่อที่ทันสมัยประกอบการสอน ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายทอด

ภาพลงบนจอโปรเจคเตอร์ (projector) ขนาดใหญ่ หนูๆจะตื่นเต้นและสนใจที่จะเรียน

รู้จากสื่อต่างๆมากมาย ครูผู้สอนตระหนักดีที่จะเลือกสรรสื่อที่เหมาะสมกับวัยและเวลา

ของเด็ก ทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ในชั่วโมงแห่งการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก

ลูกคือสมบัติอันล้ำค่า          อย่าให้เวลาผ่านไปไร้ความหมาย

3 วัน 3 เดือน 3 ปีที่ผ่านไป   ให้ความรักจากใจเราสู่ดวงใจคุณ

         วางใจให้ Booss & Boon ดูแลบุตรหลานของท่านนะคะ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ

การเรียนรู้ก่อนเข้าเรียน ซึ่งจะลดปัญหาเด็กร้องไห้ก่อนเข้าเรียน และปรับตัวเข้ากับ

เพื่อนได้ง่ายกว่าเด็กๆที่ไม่ได้ผ่านสังคมของเด็กๆด้วยกัน ทุกๆวันเราพยายามอย่างดี

ที่สุดให้เด็กทุกคนปลอดภัยและมีความสุข การมา เนอสเซอรี่  เป็นครั้งแรกเป็นการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับทั้งผู้ปกครองและเด็ก เราพยายามอย่างดีที่สุดที่จะช่วย

ให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เราต้องการให้เด็กๆรัก เนอสเซอรี่  และมี

ความคิดว่า เนอสเซอรี่ เป็นสถานที่ที่สนุก